Religioznost Izraelova okružja - Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994.Report as inadecuate
Religioznost Izraelova okružja - Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994. -

Razumjeti probleme kulturnog i vjerskog identiteta izraelskog

naroda na koje su upozoravali starozavjetni proroci pretpostavlja

proučavanje religioznosti Izraelova okružja, odakle su poganski utjecaji i dolazili. U ovome se članku autor bavi opisom kanaanske religije. On opisuje kanaanska božanstva crpeći informacije iz

epohalnog arheološkog otkrića Ugarita blizu zaljeva Minet el-Beda

današnja Sirija iz 1928-29 godine, i također iz rezultata iskapanja

u Ras Ibni Haniju nedaleko od prve lokacije od 1975. godine

naovamo. Kanaanske religijske predodžbe odražavaju i njihovo

zbiljsko političko, socijalno, kulturno i svjetovno okružje. Uslijed

fizičke blizine, sličnosti jezika, i zbog teško obrazložive privlačnosti

koju su Hebreji osjećali prema kanaanskom kultu, sva ta obilježja

kanaanske religije imala su veliki, a često i sudbonosni, utjecaj na

hebrejsku religiju i kulturu.

Religioznost; Izrael; Ugarit; okružjeAuthor: Daniel Pažanin - ; Seminar Friedensau, Njemačka

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents