Božji sud utvrđuje je li Krist naš Spasitelj i GospodarReport as inadecuate
Božji sud utvrđuje je li Krist naš Spasitelj i Gospodar - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994. -

Priznanjem da je spasenje Božji dar odbacujemo li ideju o Kristu

koji vlada kao suveren u našemu životu? Ako bismo tako postupili,

izobličili bismo Pavlovo učenje, jer dok on ističe jedno, ni u kom

slučaju ne umanjuje drugo. Autor razvija argument prema kojem

treba istaći da je Božje spasonosno djelo u isto vrijeme i dar i

potraživanje u našim životima. Isus je oboje: i Spasitelj i Gospodar,

i to ne samo u vječnosti već i sada. To nikako ne znači da je riječ

0 milosti koju treba pripomoći djelima. Oboje dolazi od Boga kao

nedjeljiva cjelina. Oprost i obnova su komplementarni sadržaji jednog

paketa. Dietrich Bonhoeffer je ispravno zaključio: -Jedini čovjek koji

ima pravo reći da je opravdan samo milošću jest onaj koji je sve

ostavio i slijedi Krista.- Razmatrajući pitanje suda autor uspoređuje

koncept istražnog suda s općenitim učenjem o sudu u Ivanovim

spisima. On zaključuje da se istražni sud i konačni sud bave jednim

temeljnim pitanjem koje im je zajedničko: Je li vjernikov život

prožima neprestana vjera, pokajanje, napuštanje nastranosti i služba

poslušnosti iz ljubavi? Ova dva suda su zapravo jedan koji ima dva

vida, istražni i izvršni. Cilj im je isti: utvrditi je li Krist moj Spasitelj

i Gospodar.

Sud; Krist; Spasitelj; GospodarAuthor: Ivan T. Blažen - ; Pacific Union College, California, SAD

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents