Biblijska poetska trilogija - Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994.Reportar como inadecuado
Biblijska poetska trilogija - Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.2 No.1 May 1994. -

Biblija je zbirka arhetipova i modela koji su bili i jesu izvorišta novog

književnog stvaranja. Jedan takav model je i biblijska poetska trilogija, koju čine tri izrazito značajne pjesme unutar biblijskoga konteksta, srodne međusobno, pjesma Mojsijeva Pnz 32, 1-43, pjesma Kristova 22. psalam te pjesma Mojsijeva i Kristova Otk 15, 3.4. Autorica smatra da je ova trilogija sublimni iskaz svekolikog, i

starozavjetnog i novozavjetnog, iskustva što ga čovjek može imati

s Bogom, te je stoga arhetip religiozna pjesništva. Komparativna

analiza pokazuje da sve tri pjesme sadrže jednu istu temu: Božje

spasenje - u Mojsijevoj pjesmi izraelskog naroda, u Kristovoj pjesmi

pojedinca, paćenika, te u Mojsijevoj i Kristovoj pjesmi- svekoliko,

potpuno spasenje svetaca iz svih naroda, spasenje koje uključuje i

sud. Ove tri pjesme srodne su i po svojoj strukturi, koja je - prema

mišljenju autorice - peripetijska, jer se dešava neočekivani preokret,

koji negativno kretanje preusmjerava u pozitivno. Pritom se afektivne

krivulje ovih pjesama najprije duboko spuštaju da bi se u jednom

trenutku iznenada započele uzdizati do himničkog i bogoslužbenog raspoloženja. Ovakva je struktura disperzirana unutar cjelovitog biblijskoga teksta i simptomatična gotovo na svim njegovim

razinama: od ulomka do knjiga. Sama je Kristova smrt predočena

peripetijskom strukturom - ono što se činilo kao krah posljednjih

nada za čovječanstvo - jer ljudi su ubili Boga - postalo je - preokretom - izvor njegova opstanka i budućnosti. Peripetijska struktura premošćuje sumnje o tome je li stanoviti tekst, proturječan u sebi i nepomirljiv, pisao jedan autor ili pak dvojica, kao što je slučaj s 22. psalmom. Upravo izloženi najznačajniji rezultati ove analize mogu pridonijeti uspješnijoj interpretaciji biblijskoga teksta, posebice u oblasti soteriologije.

Biblija; poezija; trilogija; Mojsije; KristAutor: Đurđica Garvanović-Porobija - ; Adventistički teološki fakultet. Maruševec

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados