Opravdanje vjerom, sud prema djelima i sigurnost spasenjaReportar como inadecuado
Opravdanje vjerom, sud prema djelima i sigurnost spasenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.1 No.2 December 1993. -

Ovo proučavanje nastoji pojasniti odnos između opravdanja samo

vjerom koje donosi sigurnost spasenja i suda prema djelima. Na

različne se načine pokušala pomiriti ova prividna napetost ili kontradikcija između ovih doktrina. Cesto su se ta nastojanja svodila

na umanjivanje ili negiranje jednog od ovih učenja. Autor nastoji

zadržati oba koncepta jer se i jedan i drugi temelje na Bibliji. Zapravo

on inzistira na unutarnjem jedinstvu između ovih dvaju učenja, jedinstvu što postoji između Krista kao Spasitelja i Krista kao Gospodara. Budući da se većina diskusije po ovome pitanju vezuje uz spise apostola Pavla, autor se također pretežito bavi biblijskim istinama što ih je zapisao Pavao. Proučavanje počinje Pavlovim konceptom otkrivenja i razuma, prema kojem otkrivenje prvo prosvjetljuje razum dok je zadaća razuma objasniti otkrivenje. Zatim dominira Pavlovo tumačenje Božjeg plana spasenja koje počiva na premisi da je Bog na našoj strani, a ne protiv nas, što je potvrđeno činjenicom da -On

. nije poštedio vlastitog Sina, već ga predao za sve nas- Rim 8,32. Opravdanje iz Poslanice Rimljanima 4. poglavlja postaje temeljem sigurnosti spasenja, što je izraženo u 5. poglavlju. Na osnovu proučavanja o sigurnosti spasenja zaključujemo: dok opravdanje daruje sigurnost spasenja, sud ga čuva. Sud čuva sigurnost spasenja od iluzije da je sigurnost moguća bez temeljnog odnosa s Kristom i predanog oponašanja Kristovog primjera.

Pavao; opravdanje; vjera; djela; sud; spasenjeAutor: Ivan T. Blažen - ; Pacific Union College, California, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados