Pavlovi protivnici u Galaciji - Biblical Perspectives, Vol.1 No.2 December 1993.Report as inadecuate
Pavlovi protivnici u Galaciji - Biblical Perspectives, Vol.1 No.2 December 1993. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Biblical Perspectives, Vol.1 No.2 December 1993. -

Nije moguće dati direktni odgovor na pitanje: -Tko su bili Pavlovi

protivnici u Galaciji?- Smatra se da je najcjelovitiji pristup rekonstrukciji

lažnih učitelja u Galaciji -čitanje u ogledalu-, kada se iz

odgovora nastoji oblikovati pitanje i utvrditi identitet onih koji ga

postavljaju. Autor najprije navodi zaključke značajnijih komentatora

Poslanice Galaćanima. Zatim, na osnovi kratke analize tekstova iz

Poslanice Galaćanima zaključuje da su Pavlovi protivnici u Galaciji

kršćani iz židovstva, ljudi koji su legalistički usmjereni, iskreni fanatici

duhovno osakaćeni vjerskim formalizmom.

Biblija; Galaćani; protivnici; PavaoAuthor: Dragutin Matak - ; Adventistički teološki fakultet, Maruševec, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents