Terenski pregled trase buduće auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s MađarskomReportar como inadecuado
Terenski pregled trase buduće auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

U terenskom pregledu trase buduće auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom, na osnovi prikupljenih površinskih nalaza, otkriveno je 66 arheoloških nalazišta iz svih razdoblja. Brojnost nalazišta ne iznenađuje, a smještena su na blagim brežuljcima i padinama Bilogore ili uzvišenjima u podravskoj ravnici koji su predstavljali povoljne položaje za naseljavanje tijekom svih razdoblja. Najveći broj nalazišta moguće je vremenski definirati. Najstarija zabilježena nalazišta pripadaju neolitiku te lasinjskoj kulturi iz bakrenog doba. Znatan broj nalazišta pripada razdobljima kasnog brončanog i mlađeg željeznog doba kada se na području pregleda smještaju panonski Jasi. Antički lokaliteti pronađeni su zapadno od Virovitice te svjedoče o važnoj komunikacija koja je vodila u kontaktnoj zoni sjevernih obronaka Bilogore i dravske ravnice. Najveći broj nalazišta pripada srednjovjekovnom razdoblju, posebno kasnom srednjem vijeku, kada je ovaj prostor predstavljao posljednju obrambenu liniju ispred nadirućih turskih vojnih odreda. To je i razlog postojanja brojnih utvrda na sjevernim obroncima Bilogore smještenih iznad dravske komunikacije, ali i na bjelovarskom području o čemu svjedoče utvrde-gradišta kao i brojna naselja.

terenski pregled; Bilogora; Podravina; prapovijest; antika; srednji vijek; naselja; grobljaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Daria Ložnjak Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados