Arheološki lokaliteti na trasi brze ceste Brestovac – Staro Petrovo SeloReport as inadecuate
Arheološki lokaliteti na trasi brze ceste Brestovac – Staro Petrovo Selo - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Tijekom 2010. g. ekipa arheologa Instituta za arheologiju iz Zagreba u suradnji s arheolozima nadležnih muzeja - Gradski muzej u Požegi i Gradski muzej u Novoj Gradiški, obavila je terenski pregled zemljišta na kojima je planirana izgradnja trase brze ceste od Brestovca kod Požege do Starog Petrovog Sela istočno od Nove Gradiške. Planirana trasa brze ceste od Brestovca do Starog Petrovog Sela započinje na sjeveru od ceste Požega – Nova Gradiška i na tom dijelu se spaja s budućom obilaznicom oko grada Požege i Velike. Od ovog mjesta brza cesta prelazi preko Požeške gore prema jugu kroz zapadni dio Slavonske Posavine do autoceste Zagreb – Lipovac.

Na trasi buduće ceste u dužini od 16 km evidentirana su 3 arheološka lokaliteta iz prapovijesnih i kasnosrednjovjekovnog razdoblja. Nakon terenskog pregleda lokaliteti su preventivno zaštićeni i izrađen je elaborat „Kulturno-povijesna baština- kao dio Konzervatorske studije o utjecaju na okoliš izgradnje planirane ceste u kojem se propisuje prije izgradnje ceste načiniti pod nadzorom arheologa probne rovove radi pravovremenog utvrđivanja i zaštite potencijalnih arheoloških nalazišta koja površinskim pregledom terena nisu mogla biti uočena. Također potreban je stalni arheološki nadzor kod skidanja humusa i gornjih slojeva zemljišta i zaštitna arheološka istraživanja na površinama evidentiranih i preventivno zaštićenih zona arheoloških nalazišta.

arheološki terenski pregled; prapovijest; kasni srednji vijek; brza cesta; Daranovci; Brđani; HrvatskaAuthor: Kornelija Minichreiter - Zorko Marković - orcid.org-0000-0002-2342-0767 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents