Rezultati rekognosciranja arheoloških terena oko Našica 2010. godineReportar como inadecuado
Rezultati rekognosciranja arheoloških terena oko Našica 2010. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Zavičajnog muzeja Našice u 2010. godini nastavili su sustavno rekognosciranje našičkog područja. Istraživanje je provedeno u jugozapadnom dijelu katastarske općine Podgorač. U tjedan dana evidentirano je ukupno devetnaest nalazišta iz razdoblja prapovijesti, srednjeg vijeka, i novog vijeka uključujući i ona s turskim nalazima. Najviše je prapovijesnih i srednjovjekovnih nalazišta dok i novovjekovna zastupljena u malom broju. Većina ih je poznata od ranije, a ovom su prilikom otkrivena i tri nova nalazišta.

Našice; rekognosciranje; Podgorač; prapovijest; srednji vijek; tursko doba; novi vijekAutor: Zorko Marković - orcid.org-0000-0002-2342-0767 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Jasna Jurković - orcid.org-0000-0001

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados