Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010.Reportar como inadecuado
Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Muzeja Valpovštine iz Valpova, kao i vanjski suradnici, u travnju 2010. godine započeli su sustavno rekognosciranje valpovačkog područja. Istražene su katastarske općine Zelčin i Harkanovci, a započeto je i istraživanje k.o. Ladimirevci i Marjančaci, dok su u k.o. Cret, Brođanci, Petrijevci i Valpovo evidentirani samo pojedini lokaliteti. U deset radnih dana evidentirano je osamnaest nalazišta od prapovijesti preko antike i srednjeg vijeka do kasnog srednjeg vijeka i novog vijeka. Najmanje je zastupljena antika, nešto više prapovijest, a najviše nalazišta pripada srednjem vijeku.

Valpovština; rekognosciranje; Brođanci; Cret; Harkanovci; Ladimirevci; Marjančaci; Zelčin; prapovijest: antika; srednji vijek; kasni srednji vijek; novi vijekAutor: Zorko Marković - orcid.org-0000-0002-2342-0767 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Mirjana Paušak - ; Muzej Valpovštin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados