Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010.Reportar como inadecuado
Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011.
-

Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Muzeja Valpovštine iz Valpova, kao i vanjski suradnici, u travnju 2010.
godine započeli su sustavno rekognosciranje valpovačkog područja.
Istražene su katastarske općine Zelčin i Harkanovci, a započeto je i istraživanje k.o.
Ladimirevci i Marjančaci, dok su u k.o.
Cret, Brođanci, Petrijevci i Valpovo evidentirani samo pojedini lokaliteti.
U deset radnih dana evidentirano je osamnaest nalazišta od prapovijesti preko antike i srednjeg vijeka do kasnog srednjeg vijeka i novog vijeka.
Najmanje je zastupljena antika, nešto više prapovijest, a najviše nalazišta pripada srednjem vijeku.

Valpovština; rekognosciranje; Brođanci; Cret; Harkanovci; Ladimirevci; Marjančaci; Zelčin; prapovijest: antika; srednji vijek; kasni srednji vijek; novi vijekAutor: Zorko Marković - orcid.org-0000-0002-2342-0767 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Mirjana Paušak - ; Muzej Valpovštin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados