Istraživanje prethistorijskih gradina Barilović-Osovlje i Crkvina-Bukovlje Karlovačka županijaReport as inadecuate
Istraživanje prethistorijskih gradina Barilović-Osovlje i Crkvina-Bukovlje Karlovačka županija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.VII No.1 October 2011. -

Tijekom srpnja 2010. godine provedeni su terenski pregledi područja karlovačke regije, točnije općine Barilovići i općine Generalski Stol. Terenskim pregledom područja karlovačke regije pregledano je više gradinskih lokacija duž tokova rijeka Dobre, Mrežnice i Korane. Poduzeta su i manja sondažna iskopavanja spomenutih gradina kako bi se dobio uvid u stratigrafije lokaliteta.

Karlovačka županija; gradina Barilović-Osovlje; gradina Crkvina-Bukovlje; kasno brončano doba; rano željezno doba; lasinjska keramikaAuthor: Snježana Karavanić - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Andreja Kudelić - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents