PRANJE NOVCA POJAM, KARAKTERISTIKE, PRAVNA REGULATIVA I PRAKTIČNI PROBLEMIReportar como inadecuado
PRANJE NOVCA POJAM, KARAKTERISTIKE, PRAVNA REGULATIVA I PRAKTIČNI PROBLEMI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

Pranje novca kao kriminalna djelatnost jedno je od u globalnim

razmjerima najraširenijih kaznenih djela. Stupanj organizacije koji to

djelo obično karakterizira, sofi sticiranost i raznolikost načina njegovu

izvođenja te njegov međunarodni karakter i nedvojbena činjenica da

je najveći broj kaznenih djela organiziranog kriminala karakteriziran

imovinskom korišću kao osnovnim motivom, pri čemu je pranje novca prateće kazneno djelo, nedvojbeno to djelo čini jednim od najopasnijih kaznenih djela današnjice, kojeg prevencija i otkrivanje zahtijevaju iznimnu ekipiranost i predanost organa progona, njihovu organiziranost, znanje raznolikih područja i koordinaciju pojedinih područja djelovanja tih organa. U ovom radu nastojalo se prikazati osnovne karakteristike tog kaznenog djela, njegovi do sada poznati najčešći pojavni oblici, postojeća pravna regulativa u Republici Hrvatskoj, kao i u međunarodnim okvirima. Upozoreno je na neke dileme koje se mogu javiti prilikom tumačenja i primjene postojećeg zakonskog teksta te su predložena određena rješenja. Posebna pozornost posvećena je procesnom pitanju tereta dokazivanja, osobito s obzirom na međunarodne trendove u tom smislu.Autor: Sanja Katušić-Jergović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados