PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007.Reportar como inadecuado
PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

Autori u ovom radu pokazuju posebnosti kaznenog djela prijevare

u gospodarskom poslovanju iz članka 293. KZ-a u odnosu prema prijeva ri iz članka 224. KZ-a te iznose glavne prigovore reguliranju prijevare u gospodarskom poslovanju kao samostalnog kaznenog djela. U sažetom obliku prikazuju više primjera iz sudske prakse u kojima se kao drugostupanjski sud pojavljuje Županijski sud u Osijeku. U zaključnom dijelu rada autori ističu glavne karakteristike praktične primjene članka 293. KZ-a s obzirom na počinitelje tog kaznenog djela, način njegova počinjenja, utvrđivanje njegovih objektivnih i subjektivnih obilježja, krivnju počinitelja, primjenu pojedinih instituta općeg dijela KZ-a pokušaj, stjecaj kaznenih djela, produljeno kazneno djelo, sudioništvo te primjenu kaznenopravnih sankcija.Autor: Igor Bojanić - Zvonko Kuharić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados