KAZNENA DJELA ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI IZ ČL. 337. I ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU IZ ČL. 292. KZ-A: KAZNENOPRAVNI DOMETI JEDNE ZAKONODAVNE NEDOSLJEDNOSTIReportar como inadecuado
KAZNENA DJELA ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI IZ ČL. 337. I ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU IZ ČL. 292. KZ-A: KAZNENOPRAVNI DOMETI JEDNE ZAKONODAVNE NEDOSLJEDNOSTI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

Autor na temelju statističkog istraživanja većeg broja predmeta

propituje osnovne elemente kaznenih djela iz čl. 337. i čl. 292. KZ-a,

s osloncem na sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te

zaključuje da su kaznenopravni dometi zakonskog uređenja obaju

kaznenih djela uvjetovani, prije svega, određenim tumačenjem pravne norme, što nije neobično, jer tumačenje pravne norme i sudska praksa daju život zakonu. Teoretičari kaznenog prava s pravom ističu da se tumačenjem zakona stvara sudska praksa - daju se odgovori na izazove zakona koji su dvojni, neizbježivi i složeni. Nažalost, i sudska praksa i teorija nisu jedinstvene u nekim važnim elementima svakog od propitivanih kaznenih djela. Takva situacija dovela je do određene samovolje i racionalnosti, pa i improvizacije prilikom primjene pravne norme kojom se uređuju određena gospodarska kaznena djela, a dugotrajnost postojanja tih nedosljednosti, prema autoru, može se prevladati ukidanjem kaznenog djela iz čl. 337. st. 3. i 4. KZ-a i uvođenjem u naše materijalno kazneno zakonodavstvo novog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju kao imovinskog delikta, u koji se može podvesti i kazneno djelo iz čl. 292. KZ-a, a postojeće kazneno djelo iz čl. 337. st. 1. i 2. KZ-a trebalo bi zadržati kao kazneno djelo protiv službene dužnosti te ga na taj način pozicionirati kao -čisto- službeničko kazneno djelo.Autor: Marijan Svedrović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados