GOSPODARSKI KRIMINALITET - KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJAReportar como inadecuado
GOSPODARSKI KRIMINALITET - KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

Autorica uvodno ističe problem defi niranja gospodarskog kriminaliteta koji je prepoznat kao izniman društveni problem. Kao posljedica nejasnog defi niranja pojma, javljaju se i mnogobrojni drugi problemi, poput teoretskih nedorečenosti i percepcije gospodarskog kriminaliteta kao kriminaliteta viših društvenih slojeva koji bi, po nekim autorima, trebao imati i drugačiju etiologiju. Daje se pregled kriminoloških spoznaja i nedoumica o gospodarskom kriminalitetu te prikazuju rezultati analize domaće stručne periodike. Slijedi analiza otkrivenog kriminaliteta, i to broja prijavljenih kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta prema statistici MUP-a RH te analiza podataka Državnog zavoda za statistiku za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te protiv službene dužnosti. Autorica zaključno ističe nužnost proved be interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja koja bi bila značajan doprinos rasvjetljavanju etiologije, fenomenologije i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta.Autor: Irma Kovčo Vukadin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados