EUROPSKI UHIDBENI NALOG - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007.Reportar como inadecuado
EUROPSKI UHIDBENI NALOG - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. -

U radu se prikazuju odredbe Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica koju je Vijeće

Europske unije donijelo 13. lipnja 2002., a koja se počela primjenjivati 1. siječnja 2004. Uvodno se skicira pravno stanje koje prethodi donošenju Okvirne odluke, daje se prikaz tzv. tradicionalnoga prava izručenja kojeg su u praksi pokazani nedostatci u odnosima između država članica Europske unije imali, uz niz drugih čimbenika, ipak presudan utjecaj na donošenje Okvirne odluke i njezin sadržaj. Posebna je pozornost posvećena problemima implementacije Okvirne odluke u nacionalno pravo država članica, jer je riječ o pravnom instrumentu europskoga kaznenoga prava koji nema neposredan pravni učinak. Upozorava se i na nužnost anticipiranoga djelovanja, kako od hrvatske stručne pravne javnosti, tako i od zakonodavca, a vezano uz Okvirnu odluku koja kao dio zajedničke pravne stečevine država članica Europske unije kroz određeno vrijeme nužno postaje dio hrvatskoga pravnoga sustava, pritom tražeći njegovu prilagodbu, pa i na najvišoj, ustavnoj razini, svojim odredbama.Autor: Zoran Burić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados