PRIVREMENO ODUZIMANJE VOZILA OD STRANE POLICIJE S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU - neki aspekti sigurnosne mjere oduzimanja predmeta u kaznenom postupku i odlučivanja o oduzetim predmetima u parničnom i upravnom postupkuReportar como inadecuado
PRIVREMENO ODUZIMANJE VOZILA OD STRANE POLICIJE S OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU - neki aspekti sigurnosne mjere oduzimanja predmeta u kaznenom postupku i odlučivanja o oduzetim predmetima u parničnom i upravnom postupku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. -

Sukladno Zakonu o kaznenom postupku, policijski službenici mogu

privremeno oduzeti predmete pri izvidima kaznenih dijela, pri poduzimanju hitnih istražnih radnji ili na temelju sudskog naloga.

O privremeno oduzetim predmetima često se odlučuje ne samo u

kaznenom postupku već i u parničnom i-ili upravnom postupku.

Vozilo se u pravilu trajno oduzima u postupku primjene sigurnosne

mjere kad je uporabljeno za počinjenje kaznenog djela, a postoji opasnost da će se ponovo uporabiti za počinjenje kaznenog djela.

Prikazuju se materijalnopravni i procesnopravni aspekti privremenog oduzimanja vozila od policije te sudska praksa o sudbini oduzetih

predmeta.Autor: Željko Vojković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados