POKRETANJE, PREKID, ODGODA I NADZOR IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA: PRIKAZ RADA SUDACA IZVRŠENJA PRI CENTRU ZA IZVRŠENJE KAZNI ZATVORA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU U 2006. GODINI - PRAKSA I DILEMEReportar como inadecuado
POKRETANJE, PREKID, ODGODA I NADZOR IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA: PRIKAZ RADA SUDACA IZVRŠENJA PRI CENTRU ZA IZVRŠENJE KAZNI ZATVORA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU U 2006. GODINI - PRAKSA I DILEME - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. -

Nedavno 1. siječnja 2007. navršeno je pet godina otkad je u našem pozitivnom izvršnom pravu zaživjela institucija suca izvršenja. Gotovo paralelno, u dnevnim novinama objavljen je apel ravnatelja Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa da se na izdržavanje kazne zatvora u zatvore i kaznionice, zbog njihove prekapacitiranosti, ne šalju -sitni prijestupnici- odnosno osuđenici na suple tornu kaznu zatvora i oni osuđeni na kaznu zatvora u trajanju do 6 mjeseci. U povodu tog malog jubileja te kao reakcija na taj novinski članak, ovaj rad prikazuje rad sudaca izvršenja pri Centru za izvršenje kazni zatvora Županijskog suda u Zagrebu dalje u tekstu: Centar, u 10 mjeseci protekle 2006. godine od 1. siječnja do 31. listopada. Kroz praktične primjere, potkrijepljene statističkim podacima, pokazu je se s kojim se pitanjima suci izvršenja, pri upućivanju osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, odlučivanju u povodu molbi za odgodu izvrša vanja i molbi za prekid izdržavanja kazne zatvora susreću u svome svakodnevnom radu te kako rješavaju pravne praznine Zakona o izvrša vanju kazne zatvora, nastojeći pomiriti temeljno načelo da se presuda mora izvršiti bez obzira na ograničene kapacitete smještaja unutar zatvorskog sustava, s jedne strane, te imperativa da se ona izvršava uz čovječno postupanje i očuvanje dostojanstva zatvorenika i s ciljem njegova osposobljavanja za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, s druge strane. Rad sadržava i kratak prikaz postupka izvršavanja kazne zatvora de lege ferenda, odnosno skicira rješenja iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je u ožujku 2007. godine prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru te je vraćen predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga.

… Sudac izvršenja budan je čuvar osuđenika i zatvorenika u smislu poštovanja njihovih prava i ljudskog dostojanstva u vremenu dok čekaju ili se nalaze na izdržavanju kazne zatvora…Autor: Ivana Špehar -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados