PROCJENA SPOSOBNOSTI ZA SVJEDOČENJE I OCJENA VJERODOSTOJNOSTI ISKAZA SVJEDOKA U POSTUPCIMA ZA KAZNENA DJELA NA ŠTETU MALOLJETNIKAReportar como inadecuado
PROCJENA SPOSOBNOSTI ZA SVJEDOČENJE I OCJENA VJERODOSTOJNOSTI ISKAZA SVJEDOKA U POSTUPCIMA ZA KAZNENA DJELA NA ŠTETU MALOLJETNIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. -

U radu su analizirani podaci prikupljeni iz sudskih predmeta u

Općin skom sudu u Zagrebu i Županijskom sudu u Zagrebu, za razdoblje od 1998.-1999. do 2004. godine, u kojima je donesena pravomoćna sudska pre suda za kaznena djela učinjena protiv spolne slobode i spolnog ćudo ređa na štetu djece i maloljetnika. Sudski predmeti analizirani su s obzirom na provedbu stručnih postupaka vezanih uz procjenu sposobnosti za svjedočenje i ocjenu vjerodostojnosti iskaza, tako da je učinjena jednostavna sadržajna analiza kriterija koje su primjenjivali stručnjaci koji su sudjelovali u tim sudskim predmetima. Prikazana analiza nedvojbeno pokazuje da se u aktualnoj sudskoj praksi RH primjenjuju neujednačeni i nestandardizirani kriteriji za procjenu sposobnosti za svjedočenje maloljetnih oštećenika, dok je ocjena vjerodostojnosti iskaza maloljetnih svjedoka uobičajeno prepuštena u

domenu raspravnog suca. U radu se zatim razmatraju neki problemi vezani uz psihologijske aspekte sposobnosti za svjedočenje kod osoba koje nisu dostigle potrebnu razinu kompetencija potrebnih za suđenje: problem sugestivnosti i psihologijskih načina procjene sugestivnosti, pitanja dječjeg pamćenja i drugih psiholoških komponenti ocjene sposobnosti djece za svjedočenje na sudu. Predloženi su osnovni psihologijski kriteriji za utvrđivanje sposobnosti za svjedočenje koji bi u znatnoj mjeri mogli pridonijeti poboljšanju

kvalitete rada sudova u predmetima u kojima se djeca i maloljetne osobe pojavljuju kao svjedoci. Prikazana je metoda za procjenu vjerodostojnosti iskaza djece i maloljetnih svjedoka SVA-CBCA, koja se osniva na pretpostavci da će se iskazi djeteta temeljeni na stvarnim događajima razlikovati po svojoj strukturi, sadržaju i kvaliteti od izmišljenih i izmaštanih iskaza. Primjenom te metode moguće je izbjeći niz problema koji se javljaju kod procjene dječje sposobnosti za svjedočenje, a vezani su uz kognitivne mogućnosti i ograničenja djece, motivacijske i socijalne utjecaje te mnoge nedostatke vezane uz primjenu metode intervjua.Autor: Jadranka Zorić - Ljiljana Mikuš -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados