O NEKIM UČINCIMA STRANAČKI OBLIKOVANOG PRIPREMNOG KAZNENOG POSTUPKAReport as inadecuate
O NEKIM UČINCIMA STRANAČKI OBLIKOVANOG PRIPREMNOG KAZNENOG POSTUPKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.1 July 2007. -

Postoji mnogo razloga zbog kojih se reformatorima kontinentalnog

kaznenog postupka prijenos procesne inicijative sa suda na stranke

čini privlačnim. No, trebaju znati da će uspjeh reformi manje ovisiti

o atraktivnosti odredbi stranački strukturiranog postupka nego što im

se to sada čini. Ponajprije, učinkovito vođenje takvog tipa kaznenog

postupka traži promjene u shvaćanju o procesnim ulogama njegovih sudionika: npr. ako se sucu djelomice oduzme uloga utvrđivača činjenica, što je tradicionalno njegova procesna zadaća, a zadrži odgovornost za presudu, neizbježno će zapasti u mentalnu nelagodu. Također, u takvom tipu postupka branitelj preuzima značajne istražne zadaće, pa se kao odvjetnik, radi uspješnog obavljanja posla, mora ograničiti na mali broj važnih slučajeva. I dinamika stranački strukturiranog postupka traži od državnih odvjetnika da više i češće nego do sada obnašaju -čistu- ulogu stranke, a ne objektivnog zastupnika državnih interesa. Osim toga, stranački strukturiran kazneni postupak proizvodi neke negativne socijalne učinke, kao što je okolnost da se samo bogati okrivljenici mogu u cijelosti poslužiti prednostima koje su im normativno osigurane kao protustranci državnog odvjetnika, a asimetrija siromašnih u tom pogledu ne može se otkloniti sudačkim intervencijama u njihovu korist. Autor u članku pobliže razmatra te i takve malo vidljive strane stranački strukturiranog kaznenog postupka u cilju da reformatorima kontinentalnog postupka pruži bolje uvide u prednosti i nedostatke odluke o njegovu napuštanju i približavanju prvospomenutome.Author: Mirjan Damaška -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents