EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE AKUTNE LIMFOBLASTNE LEUKEMIJE U DJECE TUZLANSKE ŽUPANIJEReportar como inadecuado
EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE AKUTNE LIMFOBLASTNE LEUKEMIJE U DJECE TUZLANSKE ŽUPANIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta medica Croatica, Vol.65 No.3 October 2012. -

Istraživanje je poduzeto s ciljem da se utvrde epidemiološke značajke akutne limfoblastne leukemije ALL u djece u dobi od 0 do 14 godina u Tuzlanskoj županiji u razdoblju od 1. 1. 1995. do 31. 12. 2007. godine. Retrospektivnom studijom analizirana je medicinska dokumentacija Klinike za dječje bolesti UKC-a Tuzla povijest bolesti i onkološki karton djece oboljele od ALL kao i njihova dokumentacija medicinskih ustanova u kojima su bili na dodatnom dijagnostičko-terapijskom tretmanu. Podaci o populaciji djece po godinama za navedeno razdoblje dobijeni su iz Federalnog zavoda za statistiku. Na području Tuzlanske županije u navedenom je razdoblju od ALL oboljelo 41 dijete 27 66,0% muškog i 14 34,1% ženskog spola. Prosječna stopa incidencije ALL za oba spola iznosila je 3,3-100.000 2,3-4,4. Bila je viša u dječaka, a iznosila je 4,2-100.000, u odnosu na djevojčice 2,3-100.000. Najviša godišnja incidencija zabilježena je 2002. godine 7,6 -100.000. Autori zaključuju da dobiveni rezultati omogućavaju adekvatno sagledavanje epidemioloških pokazatelja ALL u djece na području Tuzlanske županije, koji mogu biti od koristi pri planiranju programa pedijatrijske zdravstvene zaštite na spomenutom području.

akutna limfoblastna leukemija; dijete; epidemiologijaAutor: ADMIRA HADŽISELIMOVIĆ - ; Klinika za dječje bolesti, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina HUSREF

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados