SNIŽENI HDL2 KOLESTEROL JE POVEZAN S MIKROALBUMINURIJOM U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 1Reportar como inadecuado
SNIŽENI HDL2 KOLESTEROL JE POVEZAN S MIKROALBUMINURIJOM U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU TIPA 1 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta medica Croatica, Vol.65 No.3 October 2012. -

Razvoj kronične bubrežne bolesti u šećernoj bolesti tipa 1 karakteriziran je nastankom albuminurije, u početku mikroalbuminurije, a zatim makroalbuminurije uz progresivno smanjenje glomerularne filtracije. U većini studija dokazano je da su povišene vrijednosti LDL kolesterola rizični čimbenik razvoja mikroalbuminurije i nefropatije u šećernoj bolesti tipa 1. Također je pokazano da povišene vrijednosti HDL kolesterola djeluju preventivno na razvoj ardiovaskularne bolesti te nefropatije. Budući da podskupine HDL kolesterola imaju različiti utjecaj na razvoj kardiovaskularne bolesti, bilo je zanimljivo istražiti razinu HDL kolesterola, a posebice podskupina HDL2 i HDL3 kolesterola, u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 u ovisnosti o razini albuminurije. Analizirali smo 259 bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 od kojih su 215 imali normoalbuminurijuAutor: TOMISLAV BULUM - ; Sveučilišna Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, Zagreb, Hrvatska LEA DU

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados