Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenjeReportar como inadecuado
Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda - primjena i izvršenje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

U ovom radu autorica se kritički osvrće na prekršajnopravne sankcije

propisane Zakonom o prekršajima Narodne novine, 88-02 i dr., u daljnjem tekstu ZOP-02, posebno na neke dvojbe na koje je upozorila sudska praksa, kao i na moguca buduca drugačija rješenja. Polazište je prije svega Zakonom određena svrha sankcije, tj. -izražavanje društvenog prijekora zbog počinjenog prekršaja, utjecanje na počinitelja i sve ostale da ubuduće ne čine prekršaje, utjecanje na svijest građana o povredi javnog poretka, društvene discipline i drugih društvenih vrijednosti te pravednost kažnjavanja njihovih počinitelja-. Radi jasnijeg uvida u važnost pravilne primjene i izvršenja prekršajnopravnih sankcija navedeni su, usporedbe radi, brojčani pokazatelji o vrsti izrečenih sankcija, po okrivljenicima, kao i broj izvršenih sankcija po vrstama, u Republici Hrvatskoj tijekom razdoblja od 2000. do 2004. godine.Autor: Snježana Oset -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados