Položaj ovlaštenog tužitelja kao stranke u prekršajnom postupkuReportar como inadecuado
Položaj ovlaštenog tužitelja kao stranke u prekršajnom postupku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

Autorica u referatu analizira položaj ovlaštenog tužitelja kao stranke

u prekršajnom postupku, prema odredbama Zakona o prekršajima, koji

je stupio na snagu 1. listopada 2002., odnosno na koji se način i u kojoj

mjeri ta stranka koristi u praksi svojim postupovnim ovlaštenjima tijekom prvostupanjskog prekršajnog postupka, do završetka glavne rasprave.

Drugi dio teksta sadržava bilješke autorice uz radni tekst Nacrta prijedloga zakona o prekršajima.Autor: Žana Vlainić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados