Dvojbe teorije i prakse u tumačenju pojma -drugi- kao obilježja kaznenog djela -drugi- fizička i pravna ili samo fizička osobaReport as inadecuate
Dvojbe teorije i prakse u tumačenju pojma -drugi- kao obilježja kaznenog djela -drugi- fizička i pravna ili samo fizička osoba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

U članku autor razmatra pojam -drugi- kao obilježje kaznenog djela

zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. KZ u tumačenju Kaznenog

odjela VSRH koji smatra da -drugi- može biti samo fizička osoba koja

je postupala u namjeri pribavljanja sebi ili drugome značajne imovinske

koristi. Autor kritizira to stajalište, dovodeći ga u vezu sa većim brojem

slučajeva iz prakse u kojima su hrvatski sudovi i državna odvjetništva,

osloncem na odredbu čl. 89. st. 3. i 7. KZ ocijenili da to može biti svaka

službena ili odgovorna osoba koja je svoje ovlasti ili položaj zlouporabila

na način koji je pravnoj osobi pribavio znatnu imovinsku korist.Author: Lazo Pajić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents