Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona - posebni dioReportar como inadecuado
Pregled predloženih izmjena Kaznenog zakona - posebni dio - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

Osnovna je svrha izlaganja procijeniti koliko će predložene izmjene

iz Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, budu li usvojene, utjecati na sudsku politiku kažnjavanja i na zahtjeve za izdavanje kaznenih naloga. Zbog toga se najprije daje kratak osvrt na utjecaj dosadašnjih izmjena Kaznenog zakona na sudsku politiku kažnjavanja. Zatim se tablično prikazuju predložene izmjena donjih granica propisanih kazni za pojedina kaznena djela. Tablice su podijeljene u pet skupina prema visini predloženih izmjena minimuma. Na osnovi predloženih izmjena zakonskih minimuma za pojedina kaznena djela i predloženih izmjena propisa o ublažavanju i uvjetnoj osudi iz općeg dijela

analiziraju se moguæe promjene sudske politike kažnjavanja. Zaključak je da će se predložene izmjene, budu li usvojene, u najvećoj mjeri odraziti na promjenu strukture kaznenopravnih sankcija, a kod kaznenih djela kod kojih je gornja granica kazne propisana iznad pet godina i na češće izricanje kazne zatvora i njezinu visinu. Na kraju se razmatraju utjecaji moguæih izmjena na primjenu zamjene kazne zatvora te na donošenje presude po sporazumu stranaka u istrazi i predlaže se državnim odvjetnicima

da više primjenjuju odredbu članka 28. KZ i članka 175. ZKP.Autor: Dragan Novosel -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados