Promjene u općem dijelu Kaznenog zakona prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005.Reportar como inadecuado
Promjene u općem dijelu Kaznenog zakona prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

U članku se prikazuju i analiziraju promjene u općem dijelu Kaznenog

zakona sadržane u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2005. U svim predloženim promjenama očituje se pooštravanje zakonom propisane represije. Promjene su uglavnom kriminalnopolitički opravdane. To osobito vrijedi za ograničavanje dosadašnjih moguænosti ublažavanja kazne. Predložene promjene kod kazne zatvora samo su djelomice prihvatljive. Značajno je pooštravanje kod uvjetnog otpusta jer se predložena rješenja približavaju učincima doživotnog zatvora. Promjene kod sigurnosnih mjera uglavnom su prihvatljive sa stajališta specijalne prevencije. Proširenje pojma oduzimanja imovinske koristi potrebno je kao mjera učinkovitijeg suzbijanja organiziranog kriminala, ali je nezadovoljavajuće oblikovana. Produljenje rokova zastare kaznenog progona i zastare izvršenja kazni kod najlakših kaznenih djela opravdano je iz čisto praktičnih razloga. Predloženim promjenama ne rješavaju se određena pitanja u općem dijelu koja nisu izričito zakonski regulirana pravni učinak neotklonjive zablude o okolnostima zbog kojih zakon predviđa oslobođenje od kazne ili su prema važećim odredbama regulirana

na neprikladan način zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost, počiniteljstvo i sudioništvo te novčana kazna.Autor: Igor Bojanić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados