Stanje i kretanje kriminaliteta u Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Stanje i kretanje kriminaliteta u Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.2 November 2005. -

U radu se uvodno naznačuje stanje kriminaliteta u svijetu i u zemljama europskog prostora. Radi analize stanja i kretanja kriminaliteta u Hrvatskoj razmatraju se podaci policije o broju prijavljenih kaznenih djela za period od 1998. do 2004. godine te podaci Državnog zavoda za statistiku, i to za punoljetne i maloljetne prijavljene, optužene i osuđene osobe. Iz predočenih podataka vidi se blagi porast kriminaliteta i posebno tzv. općeg kriminaliteta. Kod punoljetnh osoba najzastupljenija je dobna skupina od 21 do 29 godina, žene sudjeluju sa 9,2%, a recidivizam je prisutan u 10,4% slučajeva. Od sankcija izrečenih punoljetnim osobama u analiziranom razdoblju dominira uvjetna kazna zatvora, primjetan je

blagi silazni trend izricanja bezuvjetne kazne zatvora te uzlazni trend

izricanja sigurnosnih mjera.

Za maloljetne osobe bilježi se pad broja prijavljenih maloljetnika od

2001, u strukturi kriminaliteta prevladava imovinski kriminalitet i kaznena djela zlouporabe opojnih droga. Maloljetnici čine kaznena djela u supočiniteljstvu u 37,8% slučajeva, i to najčešće s drugim maloljetnikom ili djetetom 49,8%, recidivizam je zastupljen sa 4,1%, djevojke sudjeluju u skupini osuđenih maloljetnih osoba sa 5,4%. Od izrečenih sankcija prevladavaju odgojne mjere 96,2%, a ističe se afirmacija pridržaja maloljetničkog zatvora.Autor: Irma Kovčo Vukadin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados