Pravna reforma prokurature u Ruskoj Federaciji u tijelo organizirano u skladu sa zakonomReportar como inadecuado
Pravna reforma prokurature u Ruskoj Federaciji u tijelo organizirano u skladu sa zakonom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

S obzirom na političke, društvene i ekonomske promjene u Ruskoj

Federaciji koje su izazvale značajne posljedice u kaznenopravnom sustavu, pitanje reformacije kaznenopravnog sustava i položaja prokurature unutar tog sustava od presudne je važnosti. Ratifikacijom Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda pojačali su se zahtjevi da se prokuratura organizira u tijelo u skladu sa zakonom. Ovlasti nadzora nad zakonitosti, pravo protesta, neke ovlasti u svezi s kaznenim progonima i pritvorom te nadzorom nad penitencijarnim institucijama

odstupaju od univerzalnih smjernica UN i preporuka Vijeća Europe o

ulozi državnih odvjetnika te od judikature Europskog suda za ljudska

prava. Pred zakonodavcem Ruske Federacije izazov je da odgovori na navedene zahtjeve. Imajući u vidu da su pojedine odredbe Zakona o kaznenom postupku izmijenjene zbog presuda Europskoga suda protiv Rusije, valja očekivati da će uslijediti daljnje izmjene i dopune normativnih akata kojima se uređuju ovlasti i dužnosti prokuratora.Autor: Dalida Rittossa -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados