Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanostiReportar como inadecuado
Internacionalizacija kaznenog prava i kaznenopravne znanosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

Iako je danas jaka tendencija k internacionalizaciji kaznenog prava,

što je u svjetskim razmjerima došlo do izražaja u Rimskom statutu, a u europskim u nastojanjima oko harmonizacije prava država članica Europske unije, ne postoji univerzalna kaznenopravna znanost kao teorijska podloga za nadnacionalno kazneno pravo. Kaznenopravna znanost još je uvijek vezana uz nacionalne pravne sustave. Ipak se teoretičari kaznenog prava u svijetu, osobito kad su u pitanju opće pretpostavke kaznenog djela npr. namjera, nehaj, neèinjenje i sl., susreću s istim pitanjima.

Odgovor na njih treba dati univerzalna kaznenopravna znanost koja će postojati paralelno uz nacionalne. Ta se znanost neće temeljiti

ni na jednoj nacionalnoj kaznenopravnoj znanosti, ali će se koristiti rezultatima koji su ostvareni u poredbenom kaznenom pravu. U tom pogledu autor osobito ističe zasluge Hansa-Heinricha Jeschecka, kojem je rad i posvećen u povodu njegova 90. rođendana.Autor: Hans Joachim Hirsch -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados