Ciceronov govor Pro Cluentio: sadržaj optužnice protiv A. Kluencija HabitaReportar como inadecuado
Ciceronov govor Pro Cluentio: sadržaj optužnice protiv A. Kluencija Habita - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

U radu se obrađuje pravna dimenzija najslavnijeg i najdužeg Ciceronova sudskog govora, a pritom se pažnja autorice usredotočuje na određenje sadržaja i prirode optužnice podignute protiv rimskog viteza Aula Kluencija Habita. Slijedom strukture govora Pro Cluentio, izlaganje je podijeljeno na tri dijela. Prvi, uvodni dio sadržava osnovne podatke o osobama i okolnostima mjerodavni sud i njegov sastav, sudionici postupka, obiteljski i politicki odnosi u municipiju i dr. povezanim s kaznenim suđenjem održanim 66.g.pr.n.e. pred quaestio de veneficis u Rimu.

U drugom se dijelu rada, nakon izlaganja spornog pitanja - dvostruka

ili jednostruka optužba - te kratkog sinopsisa govora i postupovnih pravila o pokretanju kaznenog postupka u kasnorepublikanskom sustavu quaestiones perpetuae, navode one osobine govora dvodioba govora te kompozicija i dužina prvog dijela, terminološka nedistingviranost, govornicka tehnika αποπλανησις, pozivanje na zakonske pogodnosti i dr. iz kojih proizlazi postojanje optužbe za kazneno djelo korupcije suda, i to kao sporednog dijela optužnice. U trecem se dijelu rada iznose sadržajni elementi govora argumentativna sredstva, dvojbeni karakter optuženika koji ne samo da potvrđuju optužbu za trostruko kazneno djelo trovanja kao glavnu vec čine mogucom kaznenu odgovornost Kluencija, kojega je vješti i ugledni Ciceron ipak uspješno obranio.Autor: Ivana Jaramaz Reskušić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados