Zatvor u srednjovjekovnom trogirskom pravuReportar como inadecuado
Zatvor u srednjovjekovnom trogirskom pravu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

Prilog se bavi kompleksnom ulogom zatvora u srednjovjekovnom trogirskom pravu. Uz Statut grada Trogira 1322 s kasnijim nadopunama, raščlambom je obuhvaćena i raspoloživa diplomatička i narativna građa u kojoj se barem u grubim potezima odražava prevladavajuća pravna praksa. Autor ističe trostruku funkciju zatvora, a ističe i to da je u trogirskom pravu, kao i u drugim komparabilnim pravnim sustavima, relativno najslabije razrađena njegova kaznena funkcija. Takvu tvrdnju argumentira s jedne strane relativno kasnim uvrštavanjem zatvora na popis kazni, a s druge njegovom vrlo ogranicenom primjenom. Cešca je uporaba zatvora u kaznenom postupku, bilo radi osiguranja okrivljenikove nazočnosti pred sudom istražni zatvor, pritvor, bilo radi cuvanja osuđenika do izvršenja osude izvršni zatvor. Integralan prikaz instituta zatvora iziskivao je i osvrt na njegovu primjenu u ovršnom postupku protiv insolventnih dužnika.Autor: Željko Radić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados