Ugroženi svjedoci u kaznenom postupku - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005.Reportar como inadecuado
Ugroženi svjedoci u kaznenom postupku - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

Povećana osjetljivost za prava svih sudionika u postupku, u kombinaciji sa sve većom opasnošću od organiziranog kriminaliteta, rezultira novim zakonodavnim rješenjima koja nastoje pružiti zaštitu ugroženim svjedocima na način koji će istodobno zajamčiti poštovanje okrivljenikova prava na pravično suđenje, osobito prava na suočenje sa svjedocima optužbe. U radu se prikazuje položaj svjedoka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu, pojam i vrste ugroženih svjedoka, postupak dodjele statusa zaštićenog svjedoka te oblici postupovne zaštite. Razmatra se usklađenost hrvatskih rješenja s međunarodnim pravom o ljudskim pravima na teoretskom i praktičnom planu te poredbenopravno. Analizira se primjena instituta zaštićenog svjedoka u praksi hrvatskih sudova, osobito Vrhovnog suda, te neke odluke Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i Europskog suda za ljudska prava.Autor: Matko Pajčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados