Utjecaj okrivljenikova očitovanja o krivnji na tijek i ishod glavne raspraveReportar como inadecuado
Utjecaj okrivljenikova očitovanja o krivnji na tijek i ishod glavne rasprave - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

Novelom ZKP-a od 20. svibnja 2002. optuženiku su pružene dodatne

mogucnosti utjecaja na tijek glavne rasprave. U radu se donose prvi

rezultati istraživanja prakticne primjene novih rješenja, komentar tih

rješenja te prijedlozi mogucih dodatnih poboljšanja.

Autor upozorava na cinjenicu da ocitovanje optuženika o krivnji ne

utjece samo na daljnji tijek glavne rasprave vec da bitno utjece i na

njezin cjelokupni ishod. Pri tome, posebnu važnost ima trenutak okrivljenikova aktivnog ukljucivanja u postupak.

Glavna je tema rada tijek i ishod glavne rasprave na kojoj se optuženik ocitovao nedužnim prema svim ili pojedinim tockama optužbe. Posebna pozornost posvecena je analizi višestrukih koristi moguceg uvođenja uvodnog govora stranaka, koji bi osim optuženika mogao dati i branitelj.Autor: Zvonimir Tomičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados