Boljke zajedničkog zločinačkog pothvataReport as inadecuate
Boljke zajedničkog zločinačkog pothvata - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.12 No.1 July 2005. -

U svojoj analizi razvitka pojma -zajedničkog zločinačkog pothvata-,

razvijenog u praksi međunarodnih kaznenih sudova radi olakšavanja

dokazivanja postojanja zapovjedne odgovornosti u slučajevima sudioništva kod međunarodnih zločina, autor, nakon izlaganja pitanja koja nastaju u primjeni pravnih konstrukcija zapovjedne odgovornosti, razmatra objektivne i subjektivne elemente pojma -zajedničkog zločinačkog pothvata- te iznosi njihovu kritiku. Ona pokazuje njihovu neodređenost i -elastičnost- koja se protivi ne samo modernom kaznenom pravu, utemeljenom na postulatima načela zakonitosti, posebice na zahtjevu određenosti zakonskih opisa i zabrane povratnog djelovanja kaznenog zakona te na načelu krivnje, nego proturječi i općim laičkim shvaćanjima o razlici između namjernog i nehajnog delikta. Ako buduća praksa međunarodnih

kaznenih sudova ne precizira taj pojam, on će ostati slabom točkom

međunarodnog kaznenog prava i štetno djelovati na još uvijek krhku

legitimaciju međunarodnih kaznenih sudova.Author: Mirjan Damaška -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents