Komparativni prikaz osnovnih obilježja zakonske i sudske politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Komparativni prikaz osnovnih obilježja zakonske i sudske politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

U ovom članku učinjena je komparativna analiza zakonske i sudske

kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i Hrvatskoj za

sljedeća kaznena djela: ubojstvo, tjelesnu ozljedu, silovanje, razbojništvo, krađu te zlouporabu droge. Analizirane su zakonom propisane sankcije te statistički podaci policije, državnih odvjetništava, sudova te službi za izvršenje sankcija u navedenim zemljama. Kao izvor statističkih podataka zbog njihove pouzdanosti i komparabilnosti korišteni su podaci iz European Sourcebook iz 2003. godine i Space I za 2003. godinu Vijeća Europe. Prikazani su i analizirani i rezultati istraživanja ICVS glede stavova građana o kažnjavanju. Na temelju komparativne analize navedene zakonske i sudske kaznene politike te javnog mnijenja predložene su određene promjene koje bi po sudu autorice trebalo učiniti u Kaznenom zakonu odnosno u sudskoj politici kažnjavnja u RH.Autor: Ksenija Turković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados