Pomilovanje - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004.Reportar como inadecuado
Pomilovanje - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

U ovom radu sadržani su tablični pregledi onih pojedinačnih slučajeva

tijekom četiriju promatranih godina u kojima je primijenjen akt milosti kao predsjednička prerogativa. Analizirani su predmeti pomilovanja prema vrstama kaznenih djela i oblicima pomilovanja u svakom od promatranih slučajeva pomilovanja sukladno prije važećem Zakonu o pomilovanju iz 1993. godine. Pregledom podataka koji su prikazani obuhvaćenim istraživanjem moguće je sagledati da li se i u kojoj mjeri, s obzirom na ukupan broj osoba koje su bile pomilovane po pojedinim vrstama kaznenih djela i danom obliku pomilovanja, primjenom akta milosti u kaznenom pravosuđu iznimno korigira odnosno ublažava sudska kaznena politika.Autor: Dubravko Palijaš - Ljubica Komlen -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados