Zakonska i sudska politika kažnjavanja maloljetnika i mlađih punoljetnika kaznom maloljetničkog zatvora 1998.-2003.Reportar como inadecuado
Zakonska i sudska politika kažnjavanja maloljetnika i mlađih punoljetnika kaznom maloljetničkog zatvora 1998.-2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

Kazna maloljetničkog zatvora kao kazna lišenja slobode među maloljetničkim sankcijama jedina je prava kaznenopravna sankcija i kao takva ultima ratio maloljetničkog kaznenog prava. Ta se sankcija može pod uvjetima iz čl. 109. Zakona o sudovima za mladež izreći i mlađim punoljetnim osobama. Autorica u članku govori o posebnosti kazne maloljetničkog zatvora s obzirom na uvjete izricanja, trajanje sankcije, svrhu sankcije i sadržaj sankcije. Iznosi rezultate analize o trajanju kazne maloljetničkog zatvora po pojedinim godinama i po teritorijalnoj raprostranjenosti, odnosno trajanju kazne maloljetničkog zatvora prema vrsti počinjenog djela.

Analizirajući povezanost vrste kaznenih djela s kaznom maloljetničkog zatvora, proizlazi da je maloljetnicima za počinjena kaznena djela u najvećem broju slučajeva izrečena kazna maloljetničkog zatvora do 5 godina, a tek iznimno kazna zatvora u duljem trajanju. Što se pak tiče duljine kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima za pojedina kaznena djela, proizlazi da je prema 80% mlađih punoljetnika izrečena kazna zatvora u trajanju do 2 godine.

Imajući u vidu zakonski maksimum kazne maloljetničkog zatvora od

5 i 10 godina, može se reći da je analiza pokazala da se iskorištenost

zakonskog okvira od sudova prema maloljetnim i mlađim punoljetnim

počiniteljima kaznenih djela, pa i onda kad je riječ o najtežim kaznenim djelima, kreće u njegovim donjim granicama.Autor: Božica Cvjetko -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados