Izvanredno ublažavanje kazne u Republici HrvatskojReportar como inadecuado
Izvanredno ublažavanje kazne u Republici Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

Autor na temelju statističkog istraživanja velikog broja predmeta

propituje osnovne karakteristike izvanrednog pravnog lijeka izvanrednog ublažavanja kazne, a u potrazi za odgovorom na pitanje u kojoj mjeri i na koji način taj izvanredni pravni lijek utječe kao korektiv sudskog izbora i odmjere kazne u Republici Hrvatskoj. Nakon ocjene i vrednovanja ključnih vrijednosti dobivenih statističkim istraživanjem – na nekoliko razina – autor zaključuje da je utjecaj tog izvanrednog pravnog lijeka na ukupno izrečene pravomoćne kazne relativno slab, no isto tako, autor de lege ferenda predlaže da se u budućoj reformi kaznenog postupovnog prava u Republici Hrvatskoj potpuno izmijeni normativna struktura tog izvanrednog pravnog lijeka tako da se on uredi kao pravno sredstvo a ne pravni lijek kojim će pravomoćno osuđene osobe moći ishoditi ublaženje odluke o kazni isključivo preko pravne ustanove pomilovanja i nepravog ponavljanja kaznenog postupka.Autor: Marijan Svedrović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados