Odluka o kazni - kaznenoprocesna pitanjaReportar como inadecuado
Odluka o kazni - kaznenoprocesna pitanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

Kaznenoprocesna pitanja donošenja odluke o kazni razmatraju se

kroz aktivnosti prvostupanjskog i drugostupanjskog suda. Prvostupanjska odluka o kazni rezultat je utvrđivanja relevantnih činjenica, rješavanja pravnih pitanja te ocjene činjenica radi izbora vrste i mjere kazne u zakonskim okvirima. Sud odmjerava kaznu po slobodnoj ocjeni koja je samo djelomično pravno normirana te je u presudi dužan obrazložiti način i razloge za izbor kazne koju je izrekao. S obzirom na to da je odluka o kazni u našem pravu činjenično i pravno pitanje, drugostupanjski sud ima ovlasti reagirati ne samo zbog povrede materijalnog i procesnog prava već i zbog činjeničnog temelja odluke o kazni. Analiza navedenih pitanja obuhvaća relevantne zakonske odredbe, sudsku praksu i poredbenopravna rješenja. U zaključku se daju kritički osvrt na pozitivne zakonske propise i aktualnu sudsku praksu te prijedlozi de lege ferenda.Autor: Zlata Đurđević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados