Žalbe državnog odvjetnika i okrivljenika kao korektiv izrečenih kazniReportar como inadecuado
Žalbe državnog odvjetnika i okrivljenika kao korektiv izrečenih kazni - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.2 December 2004. -

U članku se razmatra kaznena politika za određena kaznena djela prema statistici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te uspješnost u drugostupanjskom postupku u povodu žalbe zbog odluke o kazni državnih odvjetnika i okrivljenika. Radi uvida u kaznenu politiku za kaznena djela ubojstva iz čl. 90. KZ, teške tjelesne ozljede iz čl. 99. st. 1. KZ, zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 1., čl. 173. st. 2., čl. 173. st. 3. KZ, silovanja iz čl. 188. KZ, bludnih radnji iz čl. 193. KZ, krađe iz čl. 216. st. 1. KZ, teške krađe iz čl. 217. st. 1. KZ, razbojništva i razbojničke krađe iz čl. 218. i

219. KZ, prijevare iz čl. 224. KZ te za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz čl. 272. KZ izvršena su dva istraživanja.

U prvom se na temelju statistike Državnog odvjetništva za dva

razdoblja od 1993. do 1997. i od 1998. do 2002. daje pregled izrečenih kaznenopravnih sankcija od strane prvostupanjskih sudova te reakcija državnog odvjetnika na izrečene sankcije. Drugim istraživanjem također se za navedena razdoblja na temelju uvida u predmete nastoji dati prikaz koliko državni odvjetnici i okrivljenici kroz podnošenje žalbi zbog odluke suda o kazni uspijevaju utjecati na politiku kažnjavanja. U tu svrhu posebno se razmatraju drugostupanjske odluke, kako prema pojedinim djelima, tako i prema pojedinoj kaznenopravnoj sankciji.Autor: Dragan Novosel -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados