Kazneni progon, istraga i optuživanje - nova iskustvaReportar como inadecuado
Kazneni progon, istraga i optuživanje - nova iskustva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.18 No.2 November 2011. -

U radu se iznose neka iskustva u primjeni novog Zakona o kaznenom

postupku. S obzirom na ranije stupanje na snagu Zakona u predmetima

iz nadležnosti USKOK-a, velik dio razmatranja odnosi se na kaznena

djela iz nadležnosti USKOK-a. Zapažanja o primjeni novih procesnih

propisa u praksi su podijeljena u više cjelina. Nakon uvoda najprije se

iznosi problematika primjene mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i

drugih mjera opreza, potom kaznenog progona općenito te izvida, potom

vođenja istrage kao posebnog formalnog podstadija prethodnog postupka

te podizanja optužnice, bez ulaženja u postu pak njezina preispitivanja

i kontrole. Naposljetku se iznosi prikaz mo gućnosti istraživanja

obrane prema novim propisima te jedan slučaj neus klađenosti materijalnog

kaznenog prava s novim modelom istrage.Autor: Natalija Petković - Matko Pajčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados