Analiza dinamike i strukture kriminaliteta u Republici Hrvatskoj u razdoblju između dviju velikih reforma kaznenog zakonodavstva 1997- 2011.Reportar como inadecuado
Analiza dinamike i strukture kriminaliteta u Republici Hrvatskoj u razdoblju između dviju velikih reforma kaznenog zakonodavstva 1997- 2011. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.18 No.2 November 2011. -

U radu se uvodno pojašnjavaju aktualni izvori podataka o kriminalitetu

te se kriminalitet prikazuje u svijetu i europskom području. Radi

analize dinamike i strukture kriminaliteta u periodu od 1998. do 2010.

godine korišteni su podaci MUP-a, Državnog zavoda za statistiku te

Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. Iz analiziranih podataka

proizlazi slika prema kojoj analizirano razdoblje karakterizira

porast kriminaliteta osim u posljednjoj trećini perioda, dominacija

imovinskog kriminaliteta, relativno nizak udio žena u svim promatranim

dobnim skupinama, porast recidiva te dominacija uvjetne kazne

zatvora za punoljetne osobe i odgojnih mjera za maloljetnike. Autorica

uočava potrebu formiranja posebnog tijela koje bi se bavilo detaljnim

analizama kriminaliteta, kako na razini statističkog praćenja tako i

u smislu objedinjavanja rezultata provedenih znanstvenih istraživanja,

te naglašava važnost znanstveno utemeljene politike suzbijanja kriminaliteta.Autor: Irma Kovčo Vukadin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados