Suvremeni razvoj hrvatskog kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011.Reportar como inadecuado
Suvremeni razvoj hrvatskog kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.18 No.2 November 2011. -

Nakon uvodnih napomena o reformi kaznenog procesnog prava u Hrvatskoj,

u radu se analiziraju njezina tri temeljna obilježja. Normativna

infrastruktura pokazuje znakove ekspanzije, fragmentiranosti i nestabilnosti;

državnoodvjetnički kazneni progon i istraga poprimili su konture

inkvizitornog kaznenog postupka; Ustavni sud i Europski sud za ljudska

prava provode konstitucionalizaciju pravila kaznenog procesnog prava.

Zatim slijedi pregled promjena koje donosi novela ZKP iz 2011. koje su

sistematizirane na zakonodavne razloge nadležnost i ZOPOIK, jačanje

prava obrane i temeljnih ljudskih prava, mjere osiguranja prisutnosti,

praktične razloge, terminiološka usklađivanja. Uočeno je da je u noveli

poduzet prvi korak za ponovno uspostavljanje jednakosti oružja u prethodnom

kaznenom postupku kroz kompenzaciju neravnopravnog položaja

okrivljenika jačanjem procesnih prava obrane.Autor: Zlata Đurđević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados