POLICIJSKO ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA - IGRA MOĆI NJEMAČKA - SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - HRVATSKAReport as inadecuate
POLICIJSKO ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA - IGRA MOĆI NJEMAČKA - SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - HRVATSKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Rad se bavi radnjom ispitivanja okrivljenika od strane policije u

prethodnom kaznenom postupku. Koristeći se metodom poredbenopravne

analize policijskog i kaznenoprocesnog zakonodavstva, sudske i policijske

prakse u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj, u

radu se na jasan i pregledan način ukazuje na sadržaj, značaj i realizaciju

prava koja okrivljenik ima prilikom policijskog ispitivanja. Pri tome se

autor usredotočio na poredbenu analizu okrivljenikova privilegija protiv

samooptuživanja čiji je ključni dio učinkovito davanje okrivljeniku

odgovarajućih upozorenja, prava na branitelja, zahtjeva da ispitivanje

prestane, izdvajanja nezakonito pribavljenih dokaza te primjene neprimjerenih

metoda ispitivanja kao što su prijevara i trik. Autor pledira za

detaljniju normativnu regulaciju radnje policijskog ispitivanja okrivljenika

te obrazovanje policajaca koje će im omogućiti pravilno korištenje

policijskom diskrecijom.Author: Joachim Herrmann -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents