AKTUALNO STANJE AUSTRIJSKIH KAZNENOPROCESNIH REFORMIReportar como inadecuado
AKTUALNO STANJE AUSTRIJSKIH KAZNENOPROCESNIH REFORMI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Nakon što je u uvodnom dijelu clanka obrazložio potrebu za

reformiranjem austrijskog Zakona o kaznenom postupku koji potjece

još iz 1873. godine, poglavito stoga što taj zakon, s jedne strane, ne

sadržava dovoljan broj odredbi o policijskim izvidima, a s druge strane

sadržava koncept istražnog suca u prethodnom postupku koji nikada

nije funkcionirao kako ga je zamislio tadašnji zakonodavac, autor u

nastavku rada iznosi nekoliko etapa reformskih nastojanja u Austriji od

1960. godine do danas, zadržavajuci se ukratko na opisu sadašnjeg stanja

i prijedlogu vlada za novelom ZKP iz ljeta 2002. godine. Opisujuci predloženu

strukturu buduceg pripremnog kaznenog postupka autor izlaže

svoje opaske uz nacrt odredbi o upravljanju pripremnim postupkom, o

sudskoj pravnoj zaštiti prava gra%ana protiv kojih se pripremni postupak

vodi, o sudskim izvidima kaznenih djela. Posebno se zadržava na

buducem položaju državnog odvjetnika. Taj položaj obilježava jacanje

optužnog nacela ali i proširivanje istražnih ovlasti državnog odvjetnika

uz istovremeno jacanje njegovog ustavnog položaja u sustavu državnih

represivnih tijela. Autor zakljucuje da s reformom pripremnog postupka

austrijska kaznenoprocesna reforma ne završava jer ce se nastaviti s

buducom reformom glavne rasprave. U tom kompleksnom procesu posebno

su znacajna poredbenopravna istraživanja kako bi se u zajednickoj,

rastucoj Europi postigla harmonizacija kaznenog procesnog prava.Autor: Kurt Schmoller -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados