AKTUALNA PITANJA FORENZIČKO-PSIHIJATRIJSKIH VJEŠTAČENJA SEKSUALNIH DELINKVENATAReportar como inadecuado
AKTUALNA PITANJA FORENZIČKO-PSIHIJATRIJSKIH VJEŠTAČENJA SEKSUALNIH DELINKVENATA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Polazeći od rezultata istraživanja stranih autora koji upozoravaju

na cijeli niz specifičnih manjkavosti u vještačenju seksualnih delinkvenata,

autori su analizirali 50 ekspertiza iz iste kategorije koji su vještačeni

u Centru za forenzičku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče u

razdoblju od 1.1.1998. do 31.12.2001. Kao glavni istraživački instrument

korišten je posebno konstruirani upitnik sa 40 itema koji uz opće

demografske, kriminološke i psihijatrijske parametre sadržava i 8 itema

sa specifičnim -seksualnim pitanjima-. Temeljni pravni kriterij za

uključivanje ispitanika u uzorak za istraživanje bila je kvalifikacija

kaznenog djela prema jednom od članaka glave XIV. KZ RH, dok je s

psihijatrijske strane uvrštavanje ispitanika u taj uzorak bilo uvjetovano

potrebom potvrde ili isključenja dijagnoze iz kategorije F64.0-F66.9

prema MKB 10. Dobiveni rezultati upućuju na posebnu učestalost

sljedećih objektivnih i-ili subjektivnih teškoća koje mogu značajno reducirati

kvalitetu ekspertiza na tom području: izostavljena ili vrlo manjkava

anamneza koja se odnosi na psihoseksualni razvoj ispitanika; negiranje

počinjenja djela; negiranje bilo kakve seksualne psihopatologije od

strane ispitanika; nedostatno obrazlaganje terapijske motivacije kao

bitnog kriterija za preporučivanje forenzičkog tretmana; izostavljanje

ili vrlo manjkavo obrazlaganje opasnosti za okolinu i drugih prognostičkih

ocjena; nedostatno obrazlaganje stupnja pouzdanosti postavljene

dijagnoze i drugih forenzičkih ocjena te razloga koji pouzdanost tih ocjena

čine upitnom. Zaključno se daju preporuke usmjerene poboljšanju

kvalitete psihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata pri čemu se

posebno upozorava na potrebu dodatne edukacije te maksimalnog

uvažavanja procesnih normi i striktnog zadržavanja vještaka u okvirima

svojih profesionalnih kompetencija.Autor: Miroslav Goreta - Ivana Peko-Čović - Nadica Buzina - Željko Majdančić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados