PSIHOSOCIJALNE INTERVENCIJE S POCINITELJIMA NASILJA U OBITELJIReport as inadecuate
PSIHOSOCIJALNE INTERVENCIJE S POCINITELJIMA NASILJA U OBITELJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Nasilje u obitelji prepoznato je kao globalni problem koji bitno

narušava ljudska temeljena prva clanova obitelji. U posljednjih nekoliko

godina me#unarodne organizacije kao UN, UNICEF i Vijece Europe su

razvile strateške dokumente ciji je cilj sprjecavanje i zaustavljanje nasilja

muškarca u obitelji odnosno nasilja u obitelji opcenito. Zajednicko im

je da 1 nasilje u obitelji odre#uju kao društveno neprihvatljivo i

kriminalno ponašanje, 2 poticu me#usektorski pristup prevenciji i

zaustavljanju nasilja u obitelji, 3 naglašavaju potrebu razvoja programa

usmjerenih na nasilnike uz 4 stalni razvoj i unapre#ivanje usluga

žrtvama obiteljskog nasilja.

Hrvatska se aktivno ukljucila u navedene me#unarodne trendove. To

se ocituje u 1 razvoju programa za žene žrtve nasilja, 2 razvoju

zakonske regulative i inkriminiranju nasilnog ponašanja u obitelji kao

kaznenog ili-i prekršajnog djela, 3 razvoju edukativnih programa za

senzibilizaciju strucnjaka za rad u podrucju nasilja nad ženom te izradu

nacionalnih strateških dokumenata koji su temelj borbe protiv nasilja u

obitelji.

U ovom radu u žarištu je rad s nasilnicima koji je prikazan kroz 1

osvrt na recentne promjene u hrvatskom zakonodavstvu koje su stvorile

pretpostavku za drugaciji pristup nasilnicima, 2 odre#enje pojmova

psihosocijalne intervencije odnosno psihosocijalnog tretmana nasilnika,

3 ishodišta psihosocijalnih intervencija s pociniteljima nasilja i 4

preporuke za provedbu psihosocijalnih intervencija s pociniteljima

nasilja u obitelji u hrvatskom pravosudnom sustavu.Author: Marina Ajduković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents