NASILJE U OBITELJI I ULOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA ZA MLADEŽ U PREDISTRAŽNOM POSTUPKUReportar como inadecuado
NASILJE U OBITELJI I ULOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA ZA MLADEŽ U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Nasilje u obitelji i njegovo sprječavanje suvremena je tema. Autorice

daju kratak prikaz preporuka Vijeća Europe broj R854 i broj R92,

govore o fenomenu nasilja u obitelji te osnovnim načelima postupanja

državnog odvjetnika u radu na tim predmetima.

Težište je članka na prikazu postupanja državnog odvjetnika u

Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu u predistražnom postupku

i primjeni načela svrhovitosti iz članka 175. Zakona o kaznenom

postupku. Taj propis omogućuje državnom odvjetniku da pod određenim

uvjetima donese rješenje o odbačaju kaznene prijave ako se osumnjičenik

podvrgne odvikavanju od droge i drugih ovisnosti čl. 175. st. 1. t. 5.

ZKP, odnosno ako se podvrgne psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja

nasilničkog ponašanja čl. 175. st. 1. t. 6. ZKP. Riječ je o

rehabilitacijskom pristupu koji znači da je u žarištu počinitelj kaznenog

djela, cilj je rehabilitacija počinitelja i smanjenje recividizma, osnovni

pristup je tretman u svrhu unapređenja funkcioniranja počinitelja, a u

rehabilitaciju su uključeni stručnjaci različitih struka i odgovarajuće

institucije.

Autorice su prikazale protokol postupanja u tim predmetima i nekoliko

primjera iz prakse. Zaključno se u članku govori o očekivanjima državnog

odvjetništva od drugih tijela i ustanova, kao i njegovim obvezama, u

radu na predmetima vezanim za delikte nasilja u obitelji.Autor: Božica Cvjetko - Đurđa Križ - Lidija Čačić - Lidija Schauperl -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados