ULOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA U SUVREMENOM PRETHODNOM POSTUPKU s posebnim osvrtom na praktičnu primjenu čl. 174. st. 4. ZKP na području Općinskog državnog odvjetništva u SplituReportar como inadecuado
ULOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA U SUVREMENOM PRETHODNOM POSTUPKU s posebnim osvrtom na praktičnu primjenu čl. 174. st. 4. ZKP na području Općinskog državnog odvjetništva u Splitu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Ukidanje sudske istrage i prebacivanje pripremnog stadija kaznenog

postupka u nadležnost državnog odvjetništva s ciljem ubrzanja kaznenog

postupka često je predmet rasprava u stručnim i znanstvenim krugovima.

U radu se prikazuje nastanak, organizacija i uloga državnog odvjetnika

u suvremenom kaznenom postupku mješovitog tipa te svrha i modeli

prethodnog postupka u Hrvatskoj i nekoliko europskih država.

Zatim se iznose i analiziraju rezultati istraživanja prakse poduzimanja

samostalnih državnoodvjetničkih izvida provedenog na Općinskom

državnom odvjetništvu u Splitu.

U zaključku autorica iznosi svoja razmišljanja o ukidanju sudske

istrage; tehničkim i organizacijskim problemima koji bi pratili takvu

promjenu ZKP-a izmjene postojećih i izrada odgovarajućih zakonskih i

podzakonskih akata, kadrovska, prostorna i financijska pitanja,

ustavnopravnim pitanjima te negativnim stranama kumulacije funkcija

progona i istraživanja činjenica. Autorica smatra da je poboljšanje

efikasnosti prethodnog postupka moguće u okviru postojećeg zakonskog

uređenja prethodnog postupka; češćim poduzimanjem samostalnih izvida

od strane državnih odvjetnika i užom suradnjom i razmjenom informacija

između policije i državnog odvjetništva u fazi izvida.Autor: Antonija Krstulović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados