REDARSTVENI PREGLEDI I PRETRAGE VOZILA - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004.Reportar como inadecuado
REDARSTVENI PREGLEDI I PRETRAGE VOZILA - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Autor se u radu bavi razlikama pregleda i pretrage vozila kada ih

samostalno poduzima redarstvo bez prethodne sudske odluke. Kao

polazište u radu se koristi sadržajno razlikovanje na temelju veličine

posega u ljudska prava koji radnje ostvaruju, a prema čemu bi u

propisima, sukladno načelu razmjernosti, trebalo biti provedeno formalno

razgraničenje u obliku zasebnih radnji odnosno određivanjem osnova

za njihovo poduzimanje i ostalih uvjeta provedbe.

Prikazan je razvoj u propisima koji su bili na snazi u Hrvatskoj od

kraja 1960-ih godina, a prikazano je i osnovno uređenje u Sjedinjenim

Državama, Engleskoj i Njemačkoj. Prema trenutačnom stanju, uz Zakon

o kaznenom postupku obuhvaćeni su i glavni propisi koji uređuju ovlasti

redarstva, uz naglašavanje pojedinih nejasnoća u osnovama za poduzimanje

i u sustavu zaštite prava građana. Uz teorijska razgraničenja

prikazane su odluke Vrhovnog suda i provedeno je istraživanje rješenja

tog suda o izdvajanju nezakonitih dokaza. U prilogu je prijevod Pravilnika

koji u Engleskoj od 2003. godine napredno uređuje veći dio tih

ovlasti.Autor: Željko Karas -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados