REDARSTVENI PREGLEDI I PRETRAGE VOZILA - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004.Report as inadecuate
REDARSTVENI PREGLEDI I PRETRAGE VOZILA - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Autor se u radu bavi razlikama pregleda i pretrage vozila kada ih

samostalno poduzima redarstvo bez prethodne sudske odluke. Kao

polazište u radu se koristi sadržajno razlikovanje na temelju veličine

posega u ljudska prava koji radnje ostvaruju, a prema čemu bi u

propisima, sukladno načelu razmjernosti, trebalo biti provedeno formalno

razgraničenje u obliku zasebnih radnji odnosno određivanjem osnova

za njihovo poduzimanje i ostalih uvjeta provedbe.

Prikazan je razvoj u propisima koji su bili na snazi u Hrvatskoj od

kraja 1960-ih godina, a prikazano je i osnovno uređenje u Sjedinjenim

Državama, Engleskoj i Njemačkoj. Prema trenutačnom stanju, uz Zakon

o kaznenom postupku obuhvaćeni su i glavni propisi koji uređuju ovlasti

redarstva, uz naglašavanje pojedinih nejasnoća u osnovama za poduzimanje

i u sustavu zaštite prava građana. Uz teorijska razgraničenja

prikazane su odluke Vrhovnog suda i provedeno je istraživanje rješenja

tog suda o izdvajanju nezakonitih dokaza. U prilogu je prijevod Pravilnika

koji u Engleskoj od 2003. godine napredno uređuje veći dio tih

ovlasti.Author: Željko Karas -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents